Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika WrocławskaWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant
Wymagania:

- Tytuł magistra lub magistra inżyniera z inżynierii materiałowej, fizyki, chemii, elektroniki, lub nauk pokrewnych
- Motywacja do pracy naukowej i ciekawość poznawcza
- Znajomość języka angielskiego
- Umiejętność pracy w zespole
- Gotowość do wyjazdów zagranicznych
- Znajomość komputerowych narzędzi obróbki danych (MATLAB, MAPLE, OriginPro etc.)
- Dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w pracy laboratoryjnej, doświadczenie pracy z wielkimi urządzeniami badawczymi, umiejętność pracy z niewielkimi ilościami materiałów, praktyczna znajomość oceny właściwości elektrycznych materiałów w tym zwłaszcza oceny transportu nośników ładunku, podstawy elektroniki.

Opis zadań:

- Otrzymywanie filmów z mieszanin arylenodiimidów z wybranymi kopolimerami alkilotiofen/tiofen (P3ATc)
- Charakteryzacja wytwarzanych filmów z wykorzystaniem technik mikroskopowych: mikroskopii optycznej, skaningowej mikroskopii elektronowej oraz mikroskopii sił atomowych
- Otrzymywanie oraz badania ruchliwości nośników ładunku w polowych tranzystorach cienkowarstwowych (FET)
- Udział w badaniach rentgenograficznych w europejskich ośrodkach synchrotronowych

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 20 czerwca 2028, 19:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- Praca naukowa w zespole badawczym na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Instytutem Maxa Plancka w Mainz i Instytutem badań Polimerów im Leibniza (Niemcy)
- Stypendium w wysokości 2200-2500 PLN przez okres udziału w projekcie (max. 36 miesięcy). Umowa stypendialna jest odnawiana na podstawie osiągnięć co 12 miesięcy. Stypendium w projekcie jest przyznawane niezależne od możliwego do uzyskania stypendium doktoranckiego oferowanego przez Politechnikę Wrocławską
- Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w najnowocześniejszych na świecie laboratoriach, w tym także synchrotronach zaliczających się do kategorii tzw. wielkich urządzeń badawczych

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia należy nadsyłać do 28 czerwca 2019 do godz. 16:00. Kandydat zostanie wybrany zgodnie z wytycznymi Narodowego Centrum Nauki. W przypadku większej liczby równorzędnych kandydatów, konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w na początku lipca 2019 r.

Data dodania ogłoszenia: 2019-06-06 11:34:03

« wróć do ofert pracy