Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

- stopień magistra lub inżyniera uzyskany przed dniem rozpoczęcia pracy w projekcie. Kierunek studiów: nauki ścisłe (fizyka, matematyka), nauki o Ziemi (geofizyka, geologia) lub nauki inżynieryjne (inżynieria chemiczna, materiałowa, inżynieria złóż ropy i gazu);
- doświadczenie w eksperymentalnym badaniu przepływu reaktywnego
- motywacja do pracy naukowej;
- znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Projekt w ramach konkursu Opus 11 pt. „Wpływ geometrii porów na dynamikę rozpuszczania ośrodków porowatych” o numerze umowy UMO-2016/21/B/ST3/01373 poświęcony jest badaniu procesu samoorganizacji przepływu i spontanicznego powstawania złożonych struktur w rozpuszczających się ośrodkach skalnych. Dynamika tych procesów jest skomplikowana ze względu na silne, nieliniowe sprzężenia zwrotne pomiędzy przepływem w ośrodku, transportem substratów i produktów reakcji, tempem reakcji chemicznych oraz zmianą geometrii ośrodka. To powoduje, iż fronty reakcji mogą stać się niestabilne, co prowadzi do samorzutnego powstawania zorganizowanych struktur, których przykładem są choćby korytarze jaskiń wapiennych czy leje krasowe. Projekt będzie łączył analizę teoretyczną i modelowanie numeryczne z eksperymentalnymi pomiarami ewoluującej przestrzeni porowej w rozpuszczanych skałach. W przypadku modelowania, podstawowym narzędziem będzie multiskalowy model numeryczny procesu erozji chemicznej ośrodków porowatych w obecności przepływu. Doktorant będzie pracował nad częścią eksperymentalną, przeprowadzając kwasowanie próbek skalnych pobranych w miejscach szczególnej intensywności powierzchniowych procesów krasowych. Próbki te będą potem zbadane metodami obrazowania neutronowego i rentgenowskiego, aby oszacować zmiany geometrii przestrzeni porowej wywołane rozpuszczaniem. Dane te zostaną użyte do kalibracji i walidacji kodów numerycznych, które następnie będą zastosowane do przebadania układów o dużo większej różnorodności geometrii porowej niż te dostępne doświadczalnie

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 19 czerwca 2026, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Typ konkursu: OPUS
Grupa nauk: ST
Termin składania ofert: 26.06.2019
Forma składania ofert: dowolnie
Pytanie kontrolne: NCN
Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe (3000 zł/mies)

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje: email: Piotr.Szymczak@fuw.edu.pl www: http://www.fuw.edu.pl/~piotrek
Osoby zainteresowane pracą powinny przesłać elektronicznie w postaci plików PDF na adres Piotr.Szymczak@fuw.edu.pl następujące dokumenty:
1. list motywacyjny z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia W przypadku aplikacji drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis
2. CV oraz listę publikacji;
3. Jeden list referencyjny.

Data dodania ogłoszenia: 2019-06-12 11:11:37

« wróć do ofert pracy