Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki Polskiej Akademii NaukWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Wymagania:

Wymagania:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Stypendium doktoranckie
-Dobra znajomość współczesnych języków programowania. -Dobra znajomość praktyki doświadczalnej ze szczególnym uwzględnieniem badania zjawisk transportu elektrycznego, badań magnetometrycznych i mikrofalowych technik rezonansowych, udokumentowanie w pierwszej kolejności publikacjami i/lub listami referencyjnymi.
-Dobra znajomość angielskiego w mowie i w piśmie.
-Zdolność do samodzielnej pracy oraz do efektywnej współpracy i komunikacji z pozostałymi członkami grupy (w tym z osobami wykonującymi modelowania numeryczne), oraz z zewnętrznymi współpracownikami.
Kandydat musi zdać również egzamin i podjąć studnia w nowo utworzonej Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych „Warsaw-4-PhD”, http://warsaw4phd.eu/

Opis zadań:

Precesyjne przełączanie namagnesowania w ferromagnetycznych warstwach (Ga,Mn)N za pomocą ultrakrótkich impulsów elektrycznych.
W ramach poniższego projektu planowana jest demonstracja powtarzalnego i precesyjnego przełączania namagnesowania w ferromagnetycznej warstwie (Ga,Mn)N przy pomocy zewnętrznego pola elektrycznego. Wykorzystujemy tu zależność jednojonowej anizotropii jonu Mn w wurcytowym (Ga,Mn)N od indukowanych polem elektrycznym deformacji pola krystalicznego, w którym zanurzone są jony Mn. Aby osiągnąć nasz cel zamierzamy pokazać, że w odpowiednio "zaprojektowanych" strukturach zawierających (Ga,Mn)N możliwa będzie zmiana kierunku anizotropii magnetycznej przy wykorzystaniu zewnętrznego pola elektrycznego i wyznaczyć znak i kierunek trzykrotnej anizotropii magnetycznej mającej swoje źródło w dystorsji Jahna-Tellera w (Ga,Mn)N.
Doktorant zaangażowany będzie we wszystkie aspekty i zadania badawcze projektu z głównym naciskiem położonym na prace doświadczalne i laboratoryjne, takie jak projektowanie, wykonywanie przy pomocy litografii i testowanie struktur pomiarowych, wykonywanie pomiarów i analizę wyników. Oczekuje się także częściowego zaangażowania w prace teoretyczne nad modelowaniem dynamicznych właściwości badanych materiałów.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 18 sierpnia 9019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Dyscyplina naukowa: Fizyka
Specjalność: Fizyka ciała stałego
Doświadczenie: magistrant
Profil naukowy wg EURAXESS (szczegóły): First Stage Researcher (R1)
Tryb zatrudnienia: doktorant
Wymiar etatu: Pełny wymiar czasu
Wynagrodzenie: 4500 PLN miesięcznie (nieopodatkowane stypendium) pomniejszone o koszty ubezpieczenia społecznego.

Dodatkowe informacje:

Termin składania: 18.08.2019 Zgłoszenia nadesłane po terminie mogą być rozpatrywane.
Wymagane dokumenty:
• Naukowy Curriculum Vitae
• List motywacyjny
• Dyplom Magisterski czy równoważnik (lub wyjaśnienie o tym, kiedy dyplom Mgr jest spodziewany)
• Przebieg studiów (obecnie zaliczonych semestrów)
• Zalecane: List rekomendacyjny od pracownika naukowego, lub podanie emaila do nich.
Wszystkie materiały należy przesłać w formie elektronicznej poprzez złożenie wniosku w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej http://warsaw4phd.eu/, wybierając projekt 4.14 "Precesyjne przełączanie namagnesowania w ferromagnetycznych warstwach (Ga,Mn)N za pomocą ultrakrótkich impulsów elektrycznych".
Wyniki konkursu o stanowisko zostaną ogłoszone do 20 września 2019 r. lub wcześniej.
Dodatkowe informacje o stanowisku udziela
prof. Maciej Sawicki (e-mail: mikes@ifpan.edu.pl).
dr Dariusz Sztenkiel (e-mail: sztenkiel@ifpan.edu.pl)

Data dodania ogłoszenia: 2019-08-05 10:27:44

« wróć do ofert pracy