Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki Polskiej Akademii NaukWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: postdoc
Wymagania:

Kandydat powinien posiadać co najmniej stopień doktora w dziedzinie fizyki lub nauk pokrewnych, przy czym preferowani będą kandydaci posiadający stopień doktora habilitowanego.

Opis zadań:

W ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2018/30/Q/ST2/00324) realizowane będą badania eksperymentalne oraz teoretyczne właściwości chaotycznych układów kwantowych. W tym celu zostaną wykorzystane modelowe układy chaotyczne: grafy kwantowe i sieci mikrofalowe. Projekt będzie wykonywany we współpracy z grupą teoretyczno-doświadczalną profesora Liang Huang z Uniwersytetu w Lanzhou, Chiny. Zatrudniony pracownik będzie brał udział w badaniach doświadczalnych wykorzystujących techniki mikrofalowe, analizie wyników doświadczalnych, analizie numerycznej danych doświadczanych oraz w przygotowywaniu publikacji. Niezbędne jest udokumentowane publikacjami doświadczenie w badaniach doświadczalnych oraz obliczeniach numerycznych - dostępne platformy: Matlab, Fortran, C++, Mathematica. Oczekuje się, że zatrudniony pracownik będzie starał się o dodatkowe fundusze na badania poprzez składanie projektów na konkursy ogłaszane przez organizacje finansujące badania a także będzie podejmował się opieki naukowej nad doktorantem.

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – ST
Termin składania ofert: 22 stycznia 2022, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Profil naukowy wg EURAXESS (szczegóły): Recognised Researcher (R2)
Tryb zatrudnienia: Czas określony 24 miesiące
Wymiar etatu: Pełny wymiar czasu
Wynagrodzenie: 10 000 PLN miesięcznie (koszty pracodawcy)

Dodatkowe informacje:

Kontakt
Dodatkowe informacje o stanowisku udziela prof. Leszek Sirko
(e-mail: sirko@ifpan.edu.pl).
Składanie dokumentów
Termin składania: 10 stycznia 2020 r. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny
•Curriculum Vitae
•Spis publikacji
•Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wyrażona na załączonym do ogłoszenia formularzu)
•Dane kontaktowe do co najmniej dwóch naukowców, którzy będą mogli dostarczyć list rekomendujący kandydata

Wszystkie materiały należy przesłać w formie elektronicznej na adres: jobs@ifpan.edu.pl podając w temacie ID Oferty.

Data dodania ogłoszenia: 2019-12-06 15:56:27

« wróć do ofert pracy