Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: asystent badawczy
Wymagania:

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Obrazowania Mózgu
Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1
Dziedzina nauki : psychologia, neurobiologia,
Typ i rodzaj konkursu : Sonata Bis (kierownik dr hab. Artur Marchewka)

Pracownia Obrazowania Mózgu w Instytucie Nenckiego PAN (https://lobi.nencki.gov.pl/) poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta badawczego przy realizacji projektu NCN Sonata BIS 2018/30/E/HS6/00206, kierowanego przez dr. hab. Artura Marchewkę, prof. Instytutu Nenckiego. Projekt realizowany jest we współpracy z:
• prof. Bogdanem Draganskim – Laboratoire de Recherche en Neuroimagerie – LREN, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) (https://www.unil.ch/lren/)
• prof. Amirem Amedim – Department of Medical Neurobiology, The Hebrew University of Jerusalem (http://brain.huji.ac.il)
• dr hab. Katarzyną Jednoróg, prof. Instytutu Nenckiego – Pracownia Neurobiologii Procesów Językowych (http://www.nencki.gov.pl/pracownia-neurobiologii-procesow-jezykowych)
Projekt poświęcony jest tematyce dynamiki plastyczności ludzkiego mózgu w procesie uczenia się alfabetu Braille’a oraz gry na instrumencie klawiszowym. Skrócony opis projektu dostępny jest pod adresem: https://lobi.nencki.gov.pl/research/30/

Wymagania:

• minimum trzeci rok studiów na kierunkach takich jak: kognitywistyka/psychologia/neuroinformatyka/fizyka i pokrewne
• udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zarówno czytanie, jak i aktywny udział w procesie przygotowywania publikacji naukowych
• motywacja do zgłębienia wiedzy na temat neuroplastyczności funkcjonalnej i strukturalnej oraz realizacji eksperymentów naukowych
• podstawowa znajomość tematyki programowania procedur eksperymentalnych w przynajmniej jednym z: Presentation/PsychoPy/Inquisit/E-Prime
• podstawowa znajomość przynajmniej jednego z wymienionych środowisk: Python/R/MATLAB
• mile widziane doświadczenie w realizacji projektów naukowych

Opis zadań:

Zakres zadań na stanowisku:

• rekrutacja osób badanych
• przeprowadzenia badań behawioralnych
• asystowanie w badaniach fMRI/sMRI
• analiza danych

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 20 maja 2026, 20:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Warunki zatrudnienia / oferujemy:
• umowę o pracę na okres 2 lat z wynagrodzeniem 4 000 brutto brutto (czyli brutto plus składki pracodawcy)
• data rozpoczęcia pracy wrzesień/październik 2020
• możliwość realizacji pracy magisterskiej
• możliwość zdobycia doświadczenia w projektowaniu eksperymentów naukowych
• współautorstwo publikacji naukowych
• możliwość uczestnictwa w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych


Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:
Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny,
• Życiorys naukowy lub zawodowy z wykazem publikacji i/lub osiągnięć,
• Referencje od pracodawcy/opiekuna naukowego,
• Informacje kontaktowe.
Termin złożenia oferty – do 26 maja 2020r. na adres hr@nencki.edu.pl

Dane kontaktowe: dr hab. Artur Marchewka (a.marchewka@nencki.edu.pl)
https://lobi.nencki.gov.pl/

Dodatkowe informacje:

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl
Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.07.2020 r.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data dodania ogłoszenia: 2020-05-14 12:00:35

« wróć do ofert pracy