Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Centrum Nowych TechnologiiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stażysta podoktorski (starszy asystent)
Wymagania:

Kwalifikacje:
-stopień doktora w biologii lub zbliżonej dziedzinie,
-dobra znajomość języka angielskiego,
-doświadczenie w pracy z modelami mysimi oraz
nabłonkowymi komórkami macierzystymi i rakowymi komórkami
macierzystymi w dziedzinie raka piersi

-doświadczenie w pracy laboratoryjnej: elektroforeza żelowa, PCR, RT-
PCR, q-PCR, ekstrakcja i oczyszczanie DNA / RNA / białek, klonowanie

DNA, lentiwirusy, western blot, skrawanie kriogeniczne i parafinowe,
barwienie immunofluorescencyjne i immunohistochemiczne,
mikroskopia: fluorescencyjna i konfokalna laserowa mikroskopia
skaningowa, hodowla komórek ssaczych, sortowanie FACS,
-Znajomość programów Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
PowerPoint
-Umiejętność pracy zespołowej,
Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed
dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD
lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Opis zadań:

- poświęcenie wystarczającej ilości czasu i wysiłku na realizację projektu;

- wykazywanie inicjatywy w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z badaniami;
- odpowiedzialność za realizację ogólnych zadań projektu;
- efektywne zarządzanie swoją pracą i zwiększanie jej widoczności poprzez prezentacje i publikacje;

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 31 października 2021, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- pracę w aktywnym zespole naukowym w doskonałym środowisku naukowym
- zdobycie doświadczenia w zakresie biologii molekularnej i
komórkowej oraz rozwoju i progresji nowotworów
-uczestnictwo w seminariach naukowych i konferencjach
- konkurencyjne wynagrodzenie 6900-7300 zł (brutto / m.) w
zależności od doświadczenia kandydata. Pierwsza umowa na 6
miesięcy z możliwością przedłużenia do 50 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Numer konkursu: CeNT-3.1-2021

Tytuł projektu: Transkrypcyjna i funkcjonalna charakterystyka inwazyjnych komórek raka piersi izolowanych przy użyciu nowatorskiego systemu reporterowego in vivo.

Kierownik projektu: Dr hab. Agnieszka Kobielak prof. ucz.

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/1148/datafile/pdf

Data dodania ogłoszenia: 2021-08-25 13:30:53

« wróć do ofert pracy