Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

• Dobra znajomość podstaw algebry ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem teorii grup, teorii półgrup oraz teorii pierścieni.
• Możliwość podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
• Znajomość podstaw systemu LaTeX.

Opis zadań:

Tematyka projektu dotyczy wybranych aspektów algebry nieprzemiennej. Dokładniej, głównym celem jest zbadanie wzajemnych zależności pomiędzy kombinatorycznymi własnościami rozwiązań równania Yanga–Baxtera, a własnościami strukturalnymi stowarzyszonych z rozwiązaniami obiektów algebraicznych (takich jak grupy, monoidy, algebry łączne i tzw. skośne klamerki).

Przy poszukiwaniu przykładów skończonych rozwiązań równania Yanga–Baxtera posiadających dodatkowe, z góry zadane, własności lub przy formułowaniu roboczych hipotez dotyczących skośnych klamerek wykorzystywane będą, między innymi, metody algebry komputerowej oparte na takich systemach jak GAP czy SageMath.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST
Termin składania ofert: 15 listopada 2021, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Oferujemy:
• Możliwość prowadzenia badań usytuowanych w jednym z aktualnych nurtów matematyki, wnoszących wkład w fundamentalne i klasyczne problemy.
• Możliwość współpracy z czołowymi badaczami w zakresie algebry z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych, m.in. w Warszawie, Barcelonie i Brukseli.
• Stypendium wysokości 3000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy (styczeń 2022 – grudzień 2022) z możliwością przedłużenia do 33 miesięcy (do września 2024).
• Dodatkowe środki na udział w krótkich wizytach badawczych, warsztatach, konferencjach, itp. w kraju i za granicą.

Dodatkowe informacje:

Aplikację (w języku polskim lub angielskim) należy złożyć najpóźniej do 15 listopada 2021 r. na adres e-mail lukasz.kubat@mimuw.edu.pl (temat: Application for PhD scholarship). Aplikacja powinna zawierać:
• list motywacyjny wraz z krótkim opisem zainteresowań matematycznych i planów/oczekiwań kandydata wobec jego pracy doktorskiej.
• CV wraz z podstawowymi danymi osobowymi, informacjami o studiach kandydata (lista wykładów z algebry, w których kandydat uczestniczył, oceny itp.), a także dorobkiem naukowym kandydata (publikacje, otrzymane nagrody, wyróżnienia, stypendia itp.).

Dodatkowe pytania (np. dotyczące szczegółów projektu) proszę kierować na powyższy adres e-mail.

Data dodania ogłoszenia: 2021-09-13 09:08:57

« wróć do ofert pracy