Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii Krakow, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student-stypendysta
Wymagania:

Kandydat na stanowisko student-stypendysta w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii Uniwersytetu Jagiellońskiego powinien spełniać następujące warunki:
- posiadać status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia (najpóźniej w dniu rozpoczęcia stypendium),
- posiadać doświadczenie w modyfikacji i charakterystyce polimerów,
- posiadać dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- posiadać umiejętność pracy w grupie, silna motywacja, kreatywność.
Kandydat na stanowisko student-stypendysta w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii Uniwersytetu Jagiellońskiego powinien spełniać następujące warunki:
- posiadać status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia (najpóźniej w dniu rozpoczęcia stypendium),
- posiadać doświadczenie w modyfikacji i charakterystyce polimerów,
- posiadać dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- posiadać umiejętność pracy w grupie, silna motywacja, kreatywność.

Opis zadań:

Do obowiązków stypendysty będzie należała realizacja zadań badawczych w projekcie OPUS nr 2019/35/B/ST5/02147 pt. „Zmodyfikowane glikozaminoglikany jako nanonośniki substancji bioaktywnych”.
W ramach projektu student-stypendysta będzie zobowiązany do prowadzenia badań naukowych w zakresie: modyfikacji glikozaminoglikanów oraz fizykochemicznej charakterystyki dyspersji wodnych tych polimerów. Student-stypendysta będzie dodatkowo zobowiązany do przygotowywania raportów.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 24 września 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w kwocie 1000 PLN / miesiąc, do 10 miesięcy. Okres wypłacania stypendium będzie uzgodniony bezpośrednio z kandydatem po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1) podanie zawierające dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi
2) list motywacyjny w języku polskim lub angielskim;
3) życiorys naukowy (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe: staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach, itp.);
4) zaświadczenie o status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim;
5) wypełniony formularz „INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH” (dostępny u przewodniczącego komisji konkursowej).

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Forma składania ofert: zgłoszenia na konkurs należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy przewodniczącego komisji konkursowej dr hab. Mariusza Kępczyńskiego (m.kepczynski@uj.edu.pl).

Data dodania ogłoszenia: 2021-09-15 13:52:46

« wróć do ofert pracy