Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Zakład Patologii, Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny w ŁodziŁódź, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant
Wymagania:

Kandydatem może być absolwent/ka studiów medycznych biologicznych lub pokrewnych z zainteresowaniem pracą naukową w obszarze biologii raka piersi i medycyny translacyjnej. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, doświadczenie laboratoryjne w zakresie podstawowych technik biologii molekularnej, znajomość zasad pracy z materiałem klinicznym i metod biostatystyki. Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, komunikatywność i kreatywność, umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i zespołowej oraz zdolność do krytycznej oceny otrzymanych wyników. Wiedza z zakresu onkologii klinicznej i patologicznej, diagnostyki molekularnej oraz doświadczenie w pracy z materiałem klinicznym będą dodatkowym atutem.

Opis zadań:

Doktorant dołączy do zespołu realizującego projekt
pt. „Rola sygnalizacji szlaku FGF/FGFR w oporności na terapię w potrójnie-dodatnim raku piersi: implikacje kliniczne klasyfikacji molekularnej PAM50.”

Doktorant będzie zajmował się badaniami na materiale tkankowym od pacjentek z rakiem piersi. Zadania obejmowały będą rekrutację pacjentek, udział w stworzeniu i prowadzeniu bazy patologiczno-klinicznej, ocenę histopatologiczną materiału, zaprojektowanie badania mającego wyodrębnić pacjentki z ryzykiem rozwoju oporności na terapię celowaną w odniesieniu do statusu FGFR i typu molekularnego PAM50. Metodyka obejmować będzie pomiar poziomu ekspresji receptorów rodziny FGFR i genów panelu PAM50 przy użyciu, odpowiednio, standardowej immunohistochemii i metody Nanostring. Następnym zadaniem będzie biostatystyczna analiza danych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 25 września 2021, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 1500 PLN, wypłacane co miesiąc przez 36 miesięcy.
Możliwość rozwoju naukowego
Praca w dynamicznie rozwijającym się zespole
Udział w międzynarodowych konferencjach/sympozjach

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• Życiorys z listą osiągnięć i opisem umiejętności przydatnych w projekcie, w których kandydat ma doświadczenie.
• List motywacyjny
• Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i osiągnięcia (publikacje, certyfikaty, dyplomy, nagrody, staże i kursy).
• Kopia dyplomu ukończenia studiów.
• Dane kontaktowe osoby/ób, które mogą wystawić referencje.
• Oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie do dnia 1 października 2021 r lub zaświadczenie o byciu uczestnikiem Szkoły Doktorskiej w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie.
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: hanna.romanska-knight@umed.lodz.pl, podając w tytule wiadomości: „doktorant OPUS 20”.

Data dodania ogłoszenia: 2021-09-15 15:28:50

« wróć do ofert pracy