Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Warszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant
Wymagania:

Kandydat powinien:
- być studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; lub być uczestnikiem studiów doktoranckich; lub być doktorantem w szkole doktorskiej
- posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (na poziomie C2)
- posiadać zdolności (mile widziane doświadczenie) analityczne i badawcze (analiza orzeczeń, publikacji naukowych)
- posiadać doświadczenie w pracy na danych z baz naukowych
- posiadać wiedzę na temat prawa międzynarodowego publicznego, w szczególności sądów międzynarodowych
- posiadać umiejętność zwięzłego pisania w języku polskim i angielskim
Dodatkowym atutem będzie:
- umiejętność tworzenia stron internetowych
- znajomość języka francuskiego (preferowany) lub hiszpańskiego na poziomie przynajmniej B2

Opis zadań:

- Zbieranie danych, w tym kwerenda dokumentów, literatury
- Opracowywanie transkryptów wywiadów
- Przygotowanie materiałów na stronę internetową projektu/kierownika projektu, w szczególności podsumowania wyroków
- Pomoc w organizacji kwerend, wyjazdów badawczych
- Udział w rozpowszechnianie rezultatów badań (w szczególności w mediach społecznościowych)
- Przygotowanie własnej publikacji (w celu budowy własnego potencjału badawczego)

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 31 października 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w projekcie wynosi 2000 PLN miesięcznie

Okres finansowania stypendium w ramach projektu wynosi 36 miesięcy i rozpocznie się po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy (nie później niż 1 stycznia 2022 r.)

Dodatkowe informacje:

Sposób rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów drogą mailową na adres: patrycja.grzebyk@uw.edu.pl

Rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez specjalną trzyosobową komisję z kierownikiem projektu jako przewodniczącym na podstawie nadesłanych aplikacji. Komisja przygotuje listę rankingową (na temat kryteriów oceny aplikacji zob. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf). Komisja może poprosić kandydatów na indywidualną rozmowę, by zweryfikować przedstawione w aplikacji dane. Stypendium otrzyma kandydat z największą liczbą punktów. Możliwy jest podział stypendium pomiędzy dwie osoby za zgodą kandydatów. Wyniki zostaną przesłane kandydatowi drogą elektroniczną. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty należy wysłać w formie pdf

- list motywacyjny;
- CV zawierające informacje o dotychczasowej działalności i osiągnięciach naukowych, w tym:
a) wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
b) znajomość języków obcych,
c) zainteresowania badawcze,
d) publikacje (opublikowane lub przyjęte do druku),
e) konferencje z czynnym udziałem kandydata (prezentacja referatu),
f) nagrody i wyróżnienia za działalność naukową,
g) zrealizowane projekty naukowe,
h) odbyte staże i stypendia naukowe.
- zaświadczenie o byciu studentem/doktorantem
- podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych, link: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

Termin rozstrzygnięcia: 20 listopada 2021 r.

Data dodania ogłoszenia: 2021-09-17 11:36:10

« wróć do ofert pracy