Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Szkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: samodzielny biotechnolog (postdoc)
Wymagania:

• posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych
• opublikowanie przynajmniej 3 prac w czasopismach z listy JCR
• dobra znajomość języka angielskiego
• znajomość ważniejszych metod analitycznych biologii molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki roślin i grzybów
• udokumentowana umiejętność pisania publikacji naukowych
• udokumentowana umiejętność w pozyskiwaniu środków na badania
• umiejętność posługiwania się programami bioinformatycznymi
• dobra znajomość aplikacji MS Office i Statistica lub NTSys
• umiejętność korzystania z internetowych baz danych
• podstawowa znajomość procedur przetargowych
• umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

• prace laboratoryjne z zakresu genetyki molekularnej roślin i grzybów
• analizy bioinformatyczne różnego typu (np. danych z sekwencjonowania transkryptomów)
• pisanie publikacji naukowych i raportów
• zakupy odczynników, materiałów i aparatury potrzebnych do realizacji projektu
• inne prace, w tym organizacyjne zlecone stosownie do potrzeb przez kierownika projektu i kierownika Katedry

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 29 października 2021, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

zatrudnienie na 18 miesięcy na zastępstwo, wynagrodzenie zgodnie z zasadami NCN dla tego typu stanowiska

Dodatkowe informacje:

oferty prosimy przysłać na adres: monika_rakoczy_trojanowska@sggw.edu.pl
Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat w projekcie na czas zastępstwa
• Możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych Uczelni w Polsce
• Wysokie wynagrodzenie
• Atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasów, biletów do kin i teatrów, pakietu medycznego i sportowego)

Data dodania ogłoszenia: 2021-09-17 16:32:51

« wróć do ofert pracy