Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Narodowe Centrum Badań JądrowychWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-doc - doświadczalna fizyka neutrin
Wymagania:

- tytuł doktora fizyki ze specjalnością związaną z fizyką cząstek elementarnych, fizyką jądrową, astrofizyką lub metodami komputerowymi fizyki
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest uzyskanie tytułu doktora nie wcześniej niż 7 lat przed datą zatrudnienia w tym projekcie. Dopuszcza się sytuację, w której obrona doktoratu nastąpi przed rozpoczęciem pracy badawczej. Osoba w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie może pobierać wynagrodzenia w żadnej innej formie ze środków NCN.

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielne sporządzanie publikacji, dokumentacji oraz udział w pracy w międzynarodowym zespole badawczym
- umiejętności informatyczne: bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka programowania (preferowany C++) oraz środowiska UNIX/LINUX. Dobra znajomość pakietów: ROOT, Geant 4
- doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole badawczym (preferowane eksperymenty związane z fizyką neutrin)
- udokumentowany dorobek naukowy
- samodzielność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Opis zadań:

Praca będzie wykonywana w ramach grantu pt. „Precyzyjne pomiary oscylacji neutrin w ulepszonym eksperymencie T2K”. Projekt przewiduje udział w międzynarodowym zespole badawczym zaangażowanym w badanie oddziaływań i oscylacji neutrin w eksperymencie T2K, dokładniej w zespole pracującym nad ulepszeniem bliskiego detektora.

Dokładny charakter pracy będzie zależeć od indywidualnych preferencji kandydata/kandydatki. Będzie obejmować m.in.:

- analizę danych doświadczalnych, w tym wydajnością detektora (szczególnie dla cząstek niskoenergetycznych),
- przygotowywanie symulacji komputerowych,
- udział w pracach programistycznych związanych z rekonstrukcją przypadków i rozwojem narzędzi analizy
- przewidziana jest też praca nad selekcją nowych klas przypadków, które mogą być użyte do pomiarów przekrojów czynnych i/lub zmniejszenia błędów systematycznych w analizie oscylacji neutrin (we współpracy z doktorantem).
Projekt ma zapewnione finansowanie na wyjazdy zagraniczne do współpracujących instytucji w Europie oraz Japonii, przewiduje udział oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach/warsztatach. Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 27 października 2021, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę z wynagrodzeniem w wysokości 10000 PLN brutto brutto/mies.
Kontrakt przewidziany jest na rok, z możliwym przedłużeniem o kolejny rok.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- CV
- wykaz dorobku naukowego: lista publikacji, informacja o odbytych kursach, stażach w ośrodkach naukowych, otrzymanych stypendiach, udziale w konferencjach, przyznanych nagrodach itp.
- list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych
- zdjęcie/kopia dyplomu ukończenia studiów doktoranckich lub informacja o terminie obrony
- dane kontaktowe do 1-2 osób (email, telefon, jednostka naukowa) mogących na życzenie komisji udzielić rekomendacji kandydatowi/kandydatce
- adres email do kandydata
Prosimy o przesyłanie aplikacji (sekcja wymagane dokumenty) wyłącznie drogą elektroniczną na adres kierownika projektu: justyna.lagoda@ncbj.gov.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „[post-doc]”.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Ostateczny termin i sposób składania ofert: 27.10.2021 r.

Drugim etapem konkursu będzie rozmowa z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferujemy jedno stanowisko.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: początek listopada 2021 r.
Termin rozpoczęcia pracy: preferowany listopad/grudzień 2021 r., miejsce pracy: centrum Warszawy.

Data dodania ogłoszenia: 2021-09-28 16:41:20

« wróć do ofert pracy