Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika GdańskaGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student stypendysta
Wymagania:

- status studenta studiów II lub III stopnia kierunku chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna lub pokrewnych
- dobra znajomość języka angielskiego
- dyspozycyjność, chęć samodoskonalenia, silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
- wiedza w zakresie fotokatalizy heterogenicznej, zaawansowanych technik utleniania
- doświadczenie w preparatyce nanomateriałów, badaniu aktywności fotokatalitycznej

Opis zadań:

Stypendysta dołączy do zespołu Fotokatalizy, w którym będzie wykonywał prace badawcze związane z realizacją projektu NCN SONATA-BIS „Projektowanie, synteza oraz badanie struktur 2D fotokatalizatorów hybrydowych do degradacji farmaceutyków w fazie wodnej”. Zadaniem Stypendysty będzie synteza nowych fotokatalizatorów, ich fizykochemiczna charakterystyka we współpracy z innymi członkami Zespołu, przygotowanie raportów okresowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 26 października 2021, 15:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- praca w młodym, ambitnym zespole badawczym,
- stypendium 1500 zł na okres 7 miesięcy
- praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium,
- duża samodzielność w trakcie realizacji zadań,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności,
- udział w konferencjach naukowych
- data rozpoczęcia: 2 listopada 2021

Dodatkowe informacje:

Komisja konkursowa po zebraniu wszystkich ofert oceni kwalifikacje kandydatów.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny (z opisem wcześniej prowadzonych badań)
2. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia ewentualnie studiów II stopnia (lub inny dokument potwierdzający)
3. życiorys (CV)
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, e-mail: annjurek@pg.edu.pl, tel: 58 347 23 52
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 26 października 2021 r. na adres e-mail: annjurek@pg.edu.pl lub pocztą na adres:

Sekretaria Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Termin składania ofert: 26 października 2021
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 października 2021

Data dodania ogłoszenia: 2021-09-28 21:03:19

« wróć do ofert pracy