Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant
Wymagania:

• posiadanie statusu doktoranta/ki w dniu rozpoczęcia prac w projekcie (1 lutego 2022 r.)
• ukończone studia magisterskie na kierunku chemia, fizyka, inżynieria materiałowa lub pokrewnym w dniu rozpoczęcia prac w projekcie
• dobra znajomość języka angielskiego
• doświadczenie w przeprowadzaniu pomiarów spektroskopii oscylacyjnej (absorpcja IR, rozpraszanie Ramana)
• mile widziane doświadczenie w przeprowadzaniu eksperymentów wysokociśnieniowych (p > 1 GPa) z użyciem kowadeł diamentowych

Opis zadań:

Przeprowadzanie eksperymentów wysokociśnieniowych z użyciem kowadeł diamentowych (ang. diamond anvil cell, DAC) wraz z pomiarami in situ (dyfrakcja promieni rentgenowskich, pomiary absorpcji IR oraz rozpraszania Ramana).
Analiza danych, podsumowywanie wyników w formie raportów.

Praca w międzynarodowym zespole projektowym we współpracy z badaczami z Jožef Stefan Institute w Ljubljanie (Słowenia).

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 15 grudnia 2021, 22:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

• stypendium w wysokości 4 465 PLN/mies wypłacane w ramach realizacji projektu (możliwość łączenia stypendium ze stypendium doktoranckim)
• maksymalny okres wypłacania stypendium: 43 miesięcy
• planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 1 lutego 2022 r.
• zadaniowy charakter pracy z elastycznym czasem pracy
• nie jest wymagane realizowanie rozprawy doktorskiej w tematyce projektu
• oferta skierowana również do osób realizujących doktoraty poza UKSW

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• CV uwzględniające ewentualny udział w projektach badawczych, współautorstwo publikacji, nagrody, staże, warsztaty, szkolenia naukowe
• Plik PDF z pracą dyplomową lub informacja o tytule i planowanej dacie złożenia pracy
• Dane kontaktowe do osoby mogącej wystawić opinię o kandydacie

CV powinno zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)”
Pytania i zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy kierownika projektu, dr. hab. Dominika Kurzydłowskiego, prof. ucz. (d.kurzydlowski@uksw.edu.pl). Informacje na temat badań prowadzonych w projekcie dostępne są na stronie: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/497780-pl.pdf
Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją konkursową.

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 15 stycznia 2022 r.

Data dodania ogłoszenia: 2021-10-14 07:21:12

« wróć do ofert pracy