Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Akademia górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Inżynierii Przemysłowej, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony ŚrodowiskaKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student-stypendysta
Wymagania:

• być studentem studiów doktoranckich (szkoły doktorskiej) lub studentem studiów stacjonarnych II stopnia lub studentem studiów niestacjonarnych II stopnia w dziedzinie matematyka, fizyka, informatyka lub inżynieria materiałowa,
• znajomość i doświadczenie w programowaniu równoległym na kartach graficznych NVIDIA z zastosowaniem CUDA
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• powinien charakteryzować się silną motywacja do pracy badawczej

Opis zadań:

Student będzie brał udział w realizacji projektu pt. „Opracowanie platformy obliczeniowej opartej o metodę kratowego równania Boltzmanna do modelowania zaawansowanych technologii przyrostowych wykorzystujących zmiany stanu skupienia”. Modelowany będzie proces zasypywania proszku z wykorzystaniem elementów automatów komórkowych oraz przepływy z wykorzystaniem Lattice Boltzmann Method (LBM – metoda kratowego równania Boltzmanna) podczas procesu SLM (Selective Laser Melting).
Do podstawowych zadań należeć będzie:
• uczestnictwo w opracowaniu oprogramowania do modelowania procesu zasypuwania i/lub usunięcia proszku. Celem zadania jest opracowanie działającego modelu trójwymiarowego,
• praca nad kodem do obliczeń równoległych na kartach graficznych NVIDIA z wykorzystaniem środowiska CUDA,
Ponadto, do zadań stypendysty będzie należeć stała współpraca z kierownikiem i wykonawcami projektu. Wyniki pracy mogą być wykorzystane do przygotowania pracy doktorskiej lub magisterskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 10 listopada 2021, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 3000 złotych miesięcznie przez 6 miesięcy począwszy od 01 grudnia 2021 r., lub w innym uzgodnionym terminie.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową: svetlich@metal.agh.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2021-10-14 10:26:16

« wróć do ofert pracy