Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i LotnictwaWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysty student/doktorant
Wymagania:

W związku z realizacją projektu pt.: Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym (Studies on heat and moisture transfer in multi-layer protective clothing subjected to thermal and steam loads) finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 19 poszukiwany jest student do pracy w projekcie na stanowisku student/doktorant. Informacje dotyczące projektu oraz wymagania stawiane kandydatom zamieszczono poniżej.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.
(https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

Informacje o projekcie
• Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Łapka, prof. uczelni
• Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
• Instytucja realizująca: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
• Planowy okres realizacji projektu: maj 2021r. – kwiecień 2024r.

Celem projektu jest opracowanie nowego mikro-makroskalowego modelu transportu ciepła i wilgoci dla jedno i wielowarstwowej odzieży ochronnej. Model ten, uwzględniający najważniejsze mechanizmy wymiany ciepła i wilgoci w odzieży i skórze ludzkiej lub w materiale imitującym skórę, zostanie sformułowany dla trójwymiarowej geometrii, która będzie reprezentowała fragment odzieży i ciała, np.: część ręki, nogi, klatki piersiowej itd. Ponadto model uwzględni mikrostrukturę tkaniny odtworzoną za pomocą skanów mikro-tomografii komputerowej. Aby potwierdzić poprawność i dokładność zaproponowanego modelu, zostanie wykonane stanowisko eksperymentalne, które umożliwi symulacje oddziaływania radiacyjnych strumieni ciepła i strug parowych z jedno i wielowarstwową odzieżą ochronną. W ostatnim kroku, aby mieć pełny obraz procesu transportu energii w odzieży ochronnej, opracowany model numeryczny i stanowisko eksperymentalne będą wykorzystane do badań parametrycznych i optymalizacji transportu ciepła i wilgoci w jedno i wielowarstwowej odzieży ochronnej poddanej obciążeniom termicznym i parowym. Uzyskane wyniki pozwolą na oszacowanie rzeczywistej temperatury skóry, wyznaczenie stopnia oparzenia oraz optymalizację struktury ubrania i morfologii tkanin pod względem ich właściwości ochronnych.

Wymagania

Poszukiwany jest student na 6 lub 7 semestrze studiów inżynierskich lub student na studiach magisterskich deklarujący chęć kontynuacji nauki na studiach doktoranckich.

Minimalne wymagania stawiane kandydatom:
• Studia pierwszego (6 lub 7 semestr) lub drugiego stopnia na kierunku energetyka lub mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym,
• Doświadczenie w realizacji projektów (np.: w ramach działalności studenckich kół naukowych),
• Znajomość metod numerycznych,
• Doświadczenie w wykonywaniu obliczeń numerycznej wymiany ciepła (NHT) i obliczeniowej mechaniki płynów (CFD),
• Umiejętność programowania w języku C/C++ i Python,
• Znajomość oprogramowania ANSYS CFD i umiejętność programowania i obsługi UDF, UDS i UDM,
• Znajomość technik pomiarowych,
• Dobra znajomość języka angielskiego,
• Umiejętności personalne takie, jak: silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność i chęć do nauki.

Zaangażowanie w działalność studenckich kół naukowych będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:

Opis zadań w projekcie

Osoba na stanowisku Stypendysta student/doktorant będzie odpowiedzialna za:
• Opracowanie makroskalowego modelu radiacyjnego transportu ciepła bazującego na rozwiązaniu uogólnionego równania transportu promieniowania w anizotropowym ośrodku wieloskładnikowym,
• Implementację numeryczną modelu we własnym oprogramowaniu lub w oprogramowaniu ANSYS CFD,
• Sprzężenie opracowanego modelu z makroskopowym modelem transportu ciepła i wilgoci w ubraniu ochronnym,
• Wykonanie testów oraz weryfikacji i walidacji modelu,
• Wykonanie symulacji numerycznych, analiz parametrycznych i optymalizacyjnych,
• Udział w budowie stanowisk eksperymentalnych,
• Udział w pomiarach właściwości cieplno-wilgotnościowych i optycznych oraz pomiarach cieplnych na stanowisku badawczym,
• Analizę wyników,
• Przygotowanie raportów i publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 22 października 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Warunki zatrudnienia

• Forma zatrudnienia: stypendium,
• Wysokość stypendium: od 1000 zł/miesięcznie,
• Czas pobierania stypendium: do 36 miesięcy,
• Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: listopad 2021 r.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje

Oferty współpracy (CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i osiągnięcia) należy przesłać na e-mali: piotr.lapka@pw.edu.pl do 22.10.2021 r. do godziny 23:59. Konkurs będzie rozstrzygnięty do 27.10.2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu dr. hab. inż. Piotra Łapki, prof. uczelni (piotr.lapka@pw.edu.pl).
Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, raporty, artykuły, itd. potwierdzające kwalifikacje) lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.

Link do ogłoszenia
https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Ogloszenia/Ogloszenia-wydzialowe/Oferta-pracy-w-projekcie-badawczym-NCN-OPUS-w-Zakladzie-Termodynamiki2

Data dodania ogłoszenia: 2021-10-14 10:50:45

« wróć do ofert pracy