Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieLublin, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant-Stypendysta
Wymagania:

1. Tytuł magistra biologii, biotechnologii, farmacji lub nauk pokrewnych.
2. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie tekstów naukowych.
3. Zaangażowanie i wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych.

Opis zadań:

W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie OPUS21 pt. „Wpływ SSR 504734, selektywnego inhibitora transportera glicyny typu 1, na aktywność drgawkową i potencjał terapeutyczny wybranych leków przeciwdrgawkowych” Doktorant będzie zobowiązany do:
1. Prowadzenia behawioralnych na zwierzętach laboratoryjnych: podawanie substancji, testy behawioralne, operacje stereotaktyczne.
2. Analizy i interpretacji wyników.
3. Przygotowywania tekstów publikacji naukowych.
4. Udziału w konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 18 sierpnia 2022, 00:00
Forma składania ofert: formularz rejestracyjny
Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie ze środków projektu w wysokości 4700 zł brutto przez pierwszych 36 miesięcy kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Dodatkowe informacje:

Kandydat jest zobligowany do wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS w Lublinie.
https://www.umcs.pl/pl/szkoly-doktorskie,16879.htm

Data dodania ogłoszenia: 2022-07-22 08:35:38

« wróć do ofert pracy