Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Centrum Fizyki Teoretycznej PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-doc
Wymagania:

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na jedno stanowisko
typu „post-doc” w CFT PAN w ramach projektu badawczego „Nowatorskie podejście do
dekoherencji i badania przepływu informacji w kwantowych układach otwartych”
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji Nr DEC-
2019/35/B/ST2/01896 (OPUS). Kierownikiem projektu jest Dr hab. Jarosław Korbicz.

Opis zadań:

Poszukujemy kandydatów posiadających stopień naukowy doktora (uzyskany nie
wcześniej niż w 2016 roku) i doświadczenie w dziedzinie teorii kwantowych układów
otwartych i kwantowej informacji. Podstawowe doświadczenie obliczeniowe również
mile widziane. Tematyka naukowa projektu łączy dynamikę kwantowych układów
otwartych, teorię informacji kwantowej oraz podstawy mechaniki kwantowej. Głównym
tematem badań są zaawansowane mechanizmy dekoherencji takie jak kwantowy
Darwinizm i pochodne oraz ich rola w przejściu kwantowo-klasycznym. Badania mają
charakter podstawowy. Oferowane stanowisko jest na okres jednego roku; najwcześniejszy
termin rozpoczęcia pracy to styczeń 2023. Wynagrodzenie wynosi 10.000pln/miesiąc
brutto.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 1 grudnia 2023, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający publikacje, udział w projektach badawczych,
wystąpienia konferencyjne (opatrzony klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych).
2. List motywacyjny, wraz z krótką charakterystyką swoich dotychczasowych osiągnięć i
planowanych dalszych badań naukowych.
3. Kopia dyplomu doktora, lub informacja od Promotora o planowanym terminie obrony
rozprawy doktorskiej (w dniu podpisania umowy kandydat powinien posiadać dyplom
doktora).

4. Ponadto Kandydat powinien zaaranżować nadesłanie dwóch listów rekomendacyjnych
od samodzielnych pracowników naukowych, z opinią na temat kandydata i jego
dotychczasowej aktywności naukowej.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl z
obowiązkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W tytule e-maila proszę
dodać numer referencyjny: JK/16/2022. Nabór jest otwarty do zapełnienia stanowiska.
Pytania proszę kierować na adres jkorbicz@cft.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2022-11-18 13:03:50

« wróć do ofert pracy