Zmiany w projektach przekazanych do NCN z MNiSW


  1. Wzór aneksu do umowy - zmiana jednostki realizującej
  2. Wzór aneksu do umowy - inne zmiany
  3. Wzór oświadczenia - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  4. Wzór aneksu do umowy - zmiana kierownika projektu

Dotyczy aneksów do umów:

  1. Wzór aneksu do umowy - Zmiana kosztorysu - konkurs 38
  2. Wzór aneksu do umowy - Zmiana kosztorysu - konkurs 39
  3. Wzór aneksu do umowy - Zmiana kosztorysu - konkurs 40
  4. Wykaz zmian kosztorysu dokonanych za zgodą kierownika jednostki

UWAGA: W przypadku zmiany (korekty) kosztorysu, w Załączniku Nr 2a nie zmieniają się dane w punktach B i C, nowy kosztorys należy przedstawić w punkcie A.