Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie FUGA 2


na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,

ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 r.

przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  2. Uchwała Rady NCN nr 99/2012 z 13.12.2012 r. w sprawie warunków konkursu FUGA 2, wraz z załącznikami:
  • załącznik nr 1 – panele NCN,
  • załącznik nr 2 – zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie krajowego stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • załącznik nr 3  – regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.
  1. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (Zarządzenie Dyrektora NCN nr 36 z 31.08.2012 r.).

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN; niniejsza instrukcja ma charakter jedynie informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi dostępne są w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA