Instrukcja przygotowania i składania wniosków w konkursie FUGA 4


na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2014 r.

Podstawą do przygotowania instrukcji były następujące dokumenty:

  1. Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  2. Uchwała Rady NCN nr 102/2014 z 11.12.2014 r. w sprawie warunków konkursu FUGA 4 wraz z załącznikiem definiującym zakres danych wymaganych we wniosku (załącznik nr 1);
  3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (Zarządzenie Dyrektora NCN nr 50 z 12.12.2014 r.);
  4. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN (zał. 2 do uchwały Rady NCN nr 104/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.)

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronaie NCN; niniejsza instrukcja ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest wiążącym dokumentem prawnym.

Formularze wniosków są dostępne wyłącznie w systemie OSF, patrz pkt. II.1. instrukcji.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA