Instrukcja przygotowania wniosku w konkursie HARMONIA 3


Instrukcja przygotowania wniosku w konkursie HARMONIA 3 na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej

Wytyczne zawarte w poniższej instrukcji mają charakter informacyjny i mają służyć jako wskazówki pomocne przy opracowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych, składanych do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu HARMONIA 3, ogłoszonego 15 czerwca 2012 r.

Formularze wniosków dostępne są w systemie OSF, za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

  1. ADRESACI KONKURSU I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
  2. PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
  3. TERMIN I PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW
  4. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU