Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie HARMONIA 4


na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 r.,

przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (Zarządzenie Dyrektora NCN nr 36/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
  2. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
  3. Ogłoszenie konkursowe wraz z załącznikami:

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN; niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Wytyczne zawarte w poniższej instrukcji mają charakter informacyjny i mają służyć jako wskazówki pomocne przy opracowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych, składanych do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu HARMONIA 4, ogłoszonego 15 grudnia 2012 r.

Formularze wniosków dostępne są w systemie OSF, za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

  1. ADRESACI KONKURSU I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
  2. PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
  3. TERMIN I PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW
  4. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU