Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie MAESTRO 10


Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie MAESTRO 10, na projekty badawcze na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe, przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  • uchwałę Rady NCN nr nr 49/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie warunków konkursu MAESTRO 10 wraz z załącznikami,
  • właściwe ogłoszenie o konkursie.

UWAGA: przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów. Należy także na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi do ich sporządzania znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek.

I. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

II. INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA W OSF