Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie OPUS 13


Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie OPUS 13 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  • uchwałę Rady NCN nr 29/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie warunków konkursu OPUS 13 wraz z załącznikami,
  • właściwe ogłoszenie o konkursie.

UWAGA: przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów. Należy także na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi do ich sporządzania znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek.

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONKURSU OPUS 13

II. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA W OSF