Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie OPUS 15


Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie OPUS 15 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  • uchwałę Rady NCN nr 17/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie warunków konkursu OPUS 15 wraz z załącznikami,
  • właściwe ogłoszenie o konkursie.

UWAGA: przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów. Należy także na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi do ich sporządzania zostaną udostępnione w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek.

I. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

II. INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA W OSF