Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie OPUS 4


na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 15 września 2012 r. przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN; niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz z szczegółowymi wytycznymi znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.