Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie PRELUDIUM 7


na projekty badawcze,  realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  • właściwe ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  • właściwa uchwała Rady NCN określająca warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM wraz z załącznikami;
  • właściwe zarządzenie Dyrektora NCN w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów, a w szczególności z Regulaminem, który zawiera m.in. arkusze ocen. Należy także na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny, a nie wiążący.

Formularze wniosków wraz z szczegółowymi wytycznymi dostępne są w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie badań.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA