Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie SONATA 7


na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,

przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  • właściwe ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  • właściwa uchwała Rady NCN określającej warunki przeprowadzania konkursu OPUS , wraz z załącznikami;
  • właściwe zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów, a w szczególności z Regulaminem zawierającym również arkusze ocen. Należy także na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz z szczegółowymi wytycznymi znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie badań.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA