Instrukcja przygotowania wniosku w konkursie PRELUDIUM 3


Instrukcja przygotowania wniosku w konkursie PRELUDIUM 3 na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Wytyczne zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter informacyjny i mają służyć jako wskazówki pomocne przy opracowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych, składanych do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 3 w edycji V, ogłoszonego 15 marca 2012 r.

Formularze wniosków dostępne są w systemie OSF, za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

  1. ADRESACI KONKURSU I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
  2. PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
  3. TERMIN I PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW
  4. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF