Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie PRELUDIUM 8


na projekty badawcze,  realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów, a w szczególności z regulaminem, który zawiera m.in. arkusze ocen, które w tej edycji uległy modyfikacji względem wcześniejszych konkursów. Należy także na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny, a nie wiążący.

Formularze wniosków wraz z szczegółowymi wytycznymi dostępne są w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA