Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie SONATA 5


na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 15 marca 2013 r. przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  2. Uchwała Rady NCN nr 21/2013 z 14.02.2013 r. określająca warunki przeprowadzania konkursu SONATA 4, wraz z załącznikami:
    • załącznik nr 1 – panele NCN,
    • załącznik nr 2 – zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie projektu badawczego,
    • załącznik nr 3  – Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, wprowadzony uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 19/2013,
  3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (Zarządzenie Dyrektora NCN nr 16 z 14.03.2013 r.).

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN; niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz z szczegółowymi wytycznymi znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.