Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie SONATA 8


na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora,

przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  • właściwe ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN,
  • właściwą uchwałę Rady NCN określającą warunki przeprowadzania konkursu SONATA, wraz z załącznikami,
  • Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 71/2014 z dnia 11 września 2014 r.
  • właściwe zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów, a w szczególności z regulaminem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie, który zawiera m.in.  arkusze ocen, które w tej edycji uległy modyfikacji względem wcześniejszych konkursów. Należy także na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz z szczegółowymi wytycznymi znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA