Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie SONATINA 1


Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie SONATINA 1 na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  • uchwałę Rady NCN nr 110/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. określającą warunki przeprowadzania konkursu SONATINA 1 wraz z załącznikami,
  •  właściwe ogłoszenie o konkursie.

UWAGA: przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów. Należy także na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi do ich sporządzania znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie badań.

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONKURSU SONATINA 1

II. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF