Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie UWERTURA 1


Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  • uchwałę Rady NCN nr 113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. (tekst jednolity) określającą warunki przeprowadzania konkursu UWERTURA 1 wraz z załącznikami,
  • właściwe ogłoszenie o konkursie.

UWAGA: przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów. Należy także na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi do ich sporządzania znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie badań.

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONKURSU UWERTURA 1

II. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF