Statuetki w latach 2013-2014


Autorem statuetek, które zostały wręczone laureatom Nagrody Narodowego Centrum Nauki, jest Aleksander Janicki, artysta plastyk, grafik, autor projektów koncepcyjnych w dziedzinie multimediów.

Statuetki, w sposób symboliczny, odnoszą się do idei nauki jako dziedziny ludzkiej aktywności mającej na celu wyjaśnienie funkcjonowania świata oraz twórczego podejścia do kreowania rzeczywistości w oparciu o paradygmaty nauki. Wewnątrz bryły, obraz nieustannie zmieniającej się struktury w formie dynamicznej projekcji, symbolizować ma ciągle zmieniającą się strukturę tego, co niewidzialne. Miara i forma to istota wszechrzeczy, zobrazowane w kształcie struktury opartej na geometrii, stanowić mają odniesienie do abstrakcyjnego myślenia będącego esencją nauki.


Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

Forma: koło, kula.

Koło to pełnia i doskonałość, figura najprostsza, której wszystkie punkty są równo oddalone od centrum. Figura nie ma początku i końca, jest więc obrazem wieczności. W Zen kula oznacza najwyższą formę oświecenia i symbolizuje ludzką doskonałość. Dążenie do doskonałości, osiągnięcie tego co nieosiągalne, to zasadnicza cecha podstawy związanej z pojęciem humanizmu, rozumianego jako troska o rozwój i szczęście człowieka.


Nauki ścisłe i techniczne

Forma: trójkąt, ostrosłup prawidłowy o podstawie czworokąta.

Trójkąt w wielu kulturach odgrywa symboliczną rolę. W Japonii trójkąt opisuje ludzkie ciało w medytacyjnej pozie. Trójkąt to też forma kompozycji ucieleśniającej trzy siły: horyzontalną/ziemia, diagonalną/człowiek i wertykalną/niebo. W planie historycznym ostrosłup, bryła przestrzenna, przywołuje skojarzenie ze starożytnymi piramidami będącymi od wieków symbolem triumfu wiedzy.


Nauki o życiu

Forma: kwadrat, sześcian.

Kwadrat symbolizuje spokój, trwałość i stabilność. Według radykalnego programu Kazimierza Malewicza, suprematyzmu, który odrzucał ikonografię sztuki przedstawieniowej, kwadrat, który nigdzie w przyrodzie nie występuje, jest symbolem przewagi człowieka nad chaosem. Sześcian, przestrzenna forma zbudowana z kwadratów, to wielowymiarowa bryła symbolizująca w nauce konsekwencję w ciągłym dążeniu do pogłębienia wiedzy o życiu.                   

Aleksander Janicki