Komisje Rady


Komisje główne Rady NCN:

Komisja Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1):

 • prof. dr hab. Krystyna Bartol (przewodnicząca);
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak;
 • dr hab. Joanna Golińska-Pilarek;
 • prof. dr hab. Dariusz Markowski;
 • dr hab. Justyna Olko;
 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro;
 • dr. hab. Joanna Wolszczak-Derlacz;
 • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz.

Komisja Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2):

 • prof. dr hab. Stefan Dziembowski;
 • dr hab. inż. Krzysztof Fic;
 • prof. dr hab. Grzegorz Karch (przewodniczący);
 • prof. dr hab. Jerzy Łuczka;
 • prof. dr hab. Piotr Migoń;
 • prof. dr hab. Bronisław Rudak;
 • prof. dr hab. inż. Marek Samoć;
 • prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska.

Komisja Nauk o Życiu (K-3):

 • prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna (przewodniczący);
 • prof. dr hab. Robert Hasterok;
 • prof. dr hab. Monika Kaczmarek;
 • prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz;
 • prof. dr hab. Jacek Kuźnicki;
 • prof. dr hab. Andrzej Sobczak;
 • prof. dr hab. Anetta Undas;
 • prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło.

Inne komisje Rady NCN:

Komisja Odwoławcza Rady NCN:

 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak;
 • prof. dr hab. Dariusz Markowski;
 • prof. dr hab. inż. Marek Samoć;
 • prof. dr hab. Andrzej Sobczak;
 • prof. dr hab. Anetta Undas (przewodnicząca).

Komisja ds. Regulaminów i Procedur:

 • dr hab. inż. Krzysztof Fic;
 • dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (przewodnicząca);
 • prof. dr hab. Robert Hasterok;
 • prof. dr hab. Jerzy Łuczka;
 • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz.

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej:

 • dr hab. Justyna Olko;
 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro (przewodniczący);
 • prof. dr hab. inż. Anetta Wojdyło;
 • prof. dr hab. Teresa Zielińska.

Komisja ds. oceny efektów działalności NCN:

 • prof. dr hab. Stefan Dziembowski;
 • dr hab. Joanna Golińska - Pilarek;
 • prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz;
 • prof. dr hab. Marek Samoć;
 • dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz (przewodnicząca);

Komisja ds. konkursów na Koordynatorów Dyscyplin:

 • prof. dr hab. Krystyna Bartol;
 • prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz;
 • prof. dr hab. Grzegorz Karch (przewodniczący);
 • prof. dr hab. Bronisław Rudak.

Komisja ds. Etycznych:

 • prof. dr hab. Dariusz Markowski;
 • prof. dr hab. Piotr Migoń;
 • prof. dr hab. Andrzej Sobczak (przewodniczący);

Komisja ds. Analiz Aktywności Naukowej

 • prof. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek;
 • prof. dr hab. Monika Kaczmarek;
 • dr hab. Justyna Olko;
 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro;
 • prof. dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz;
 • prof. dr hab. Teresa Zielińska (przewodnicząca).