prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak

Ewa Majchrzak

prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak

  • Jednostka: Politechnika Śląska
  • Wydział: Mechaniczny Technologiczny
 

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej. Stopnie naukowe uzyskała w latach: 1980 (magister), 1987 (doktor, z wyróżnieniem), 1991 (doktor habilitowany, z wyróżnieniem), 1996 (profesor nauk technicznych). Obecnie jest dyrektorem Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN, przewodniczącą Sekcji Biomechaniki KM PAN, wielokrotnie kierowała pracami lub była członkiem zespołu ekspertów panelu ST8 przy NCN.

Zainteresowania naukowe dotyczą metod numerycznych, analizy wrażliwości, zagadnień odwrotnych i ich zastosowań w modelowaniu procesów cieplnych zachodzących w organizmach żywych, przepływu ciepła w skali mikro i nano, modelowaniu procesów krzepnięcia, topnienia. Jest specjalistą w zakresie metod przybliżonego rozwiązywania zadań brzegowych i brzegowo-początkowych (metoda elementów brzegowych, metoda różnic skończonych, metod elementów skończonych i metoda objętości kontrolnych).

Opublikowała z tej dziedziny łącznie ponad 450 prac, w tym 5 monografii i podręczników akademickich oraz ponad 60 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej. Wyniki badań prezentowała na kilkudziesięciu konferencjach zagranicznych poświęconych mechanice komputerowej, modelowaniu procesów fizycznych. Kierowała 10 projektami badawczymi (KBN, MNiSW, NCN, NCBR). Wypromowała 13 doktorów nauk technicznych.

Była odznaczona Brązowym (1994), Srebrnym (1998) i Złotym (2002) Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006).