prof. dr hab. Piotr Migoń

Piotr Migoń

prof. dr hab. Piotr Migoń

  • Jednostka: Uniwersytet Wrocławski
  • Instytut: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 

Geograf, geomorfolog, pracownik Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1989 r. ukończył studia geograficzne na Uniwersytecie Wrocławskim, stopień doktora uzyskał w 1995 r., a doktora habilitowanego – w 2000 r. W 2009 r. otrzymał tytuł profesora. Jest kierownikiem Zakładu Geomorfologii w macierzystej jednostce, w latach 2002-2008 był Zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, w latach 2008-2016 był Dyrektorem Instytutu.

Zainteresowania naukowe to geomorfologia (nauka o procesach kształtujących formy powierzchni Ziemi), geografia fizyczna i relacje człowiek – środowisko. Jest także zaangażowany w popularyzację wiedzy naukowej. Badania prowadzi głównie w Sudetach, a także w innych częściach Masywu Czeskiego (Czechy, Niemcy). Część projektów badawczych realizował poza granicami Polski: w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Austrii, Jordanii, Korei, Namibii, Meksyku, Brazylii i w Antarktyce. Jest autorem ponad 200 oryginalnych i przeglądowych publikacji naukowych, w tym ponad 70 w czasopismach indeksowanych przez Web of Science. Jest autorem kilku książek naukowych, między innymi monografii Granite Landscapes of the World (2006, Oxford University Press) i dwóch podręczników akademickich: Geomorfologia (2006, PWN) i Geoturystyka (2012, PWN). Od 2013 r. jest redaktorem serii World Geomorphological Landscapes, wydawanej przez oficynę Springer. Ma w dorobku kilkanaście zwartych publikacji popularnonaukowych i ponad 100 krótkich artykułów popularyzujących wiedzę geograficzną.

W 1994 r. przebywał na trzymiesięcznym stypendium British Council w Londynie, w latach 1995-96 odbył staż podoktorski w School of Geography and the Environment uniwersytetu w Oksfordzie. W 2003 r. był stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz. Prowadził wykłady i seminaria na uczelniach w Czechach, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Portugalii, Brazylii i w Chinach.

Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 2005-2008 był Prezesem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Od wielu lat związany z International Association of Geomorphologists, gdzie pełnił funkcję Sekretarza (1997-2001), Wiceprezydenta (2009-2013), a od 2013 r. jest członkiem Executive Committee. Jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „Geomorphology” (Elsevier). Jest członkiem World Commission of Protected Areas Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, przewodniczącym Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego i członkiem Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Realizował projekty badawcze finansowane przez MNiSW, KBN i NCN. Wypromował 11 doktorów.

Prywatnie interesuje się historią Dolnego Śląska i historią starożytną oraz pasażerskim transportem lotniczym. Jest zafascynowany kulturą i językiem czeskim oraz jest wiernym słuchaczem muzyki rockowej z końca lat 60. i 70.