Prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Tomasz Szapiro

prof. dr hab. Tomasz Szapiro

  • Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Instytut: Ekonometrii
  • Zakład: Analizy i Wspomagania Decyzji
 

Magisterium z fizyki (UW), doktorat z matematyki (PAN), habilitacja (SGH) i tytuł profesora z ekonomii. Adjunct Professor w Carlson School of Business Uniwersytetu Minnesoty (USA). Rektor SGH w kadencji 2012-2016.

Zajmuje się metodami analizy i wspomagania decyzji w ekonomii i zarządzaniu, negocjacjami, procesami edukacyjnymi, ekonomią prywatności. Jest współautorem sześciu książek i licznych artykułów.

Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) i Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia RGNiSW, kadencja 2017-2021. Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, kadencja 2016-2020. Przewodniczący Stypendialnej Kapituły Nagrody Naukowej „Polityki” od 2001 r. Wcześniej członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Komitetu Strategicznego Myśli Gospodarczej przy Wicepremierze; Komisji ds. Nauki i Innowacji PKOl, uczelnianych Rad Naukowych oraz Rad Programowych w Festiwalach Nauki; kierownik wysokobudżetowych projektów (PHARE, HESP, PALP), koordynator zespołów unijnych (ALIPRO, TAMI), współpraca z sektorem prywatnym (Aviva, Commerzbank, E&Y, McKinsey, BCG, ERA) i publicznym (MNiSW, Ministerstwa Finansów i Gospodarki).

Laureat licznych nagród, otrzymał subsydium "Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; wyróżnienia słuchaczy w programach MBA; cztery nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.