Korekta harmonogramu konkursów NCN 2016-2017


wtorek, 21 czerwca 2016

Podczas czerwcowego posiedzenia Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o zmianie trybu oceny wniosków w konkursach SONATA i SONATA BIS. W wyniku dyskusji Rada uznała, że w tego typu konkursach, celem dopasowania do standardów ERC, należy uzupełnić drugi etap oceny wniosków o rozmowy kwalifikacyjne z kierownikami projektów. Biorąc pod uwagę złożone kwestie organizacyjne związane z nową procedurą oceny wniosków, zdecydowano się na wprowadzenie korekt w ogłoszonym ostatnio harmonogramie konkursów NCN na lata 2016-2017.

W stosunku do obecnie obowiązującego harmonogramu zmianami zostaną objęte terminy ogłaszania konkursów SONATA i SONATA BIS. W wyniku korekty konkurs SONATA 12 zostanie ogłoszony zgodnie z pierwotnym planem, czyli 15 września br. wraz z konkursami OPUS 12, PRELUDIUM 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2. W grudniu natomiast rozpocznie się nabór do dwóch nowych propozycji w ofercie konkursowej: programu UWERTURA na staże w zespołach badawczych prowadzących badania finansowane z grantów ERC oraz SONATINA skierowanego do osób do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, a także dobrze już znanej ETIUDY.

15 marca 2017 r. wystartuje OPUS 13 i PRELUDIUM 13. Natomiast SONATA 13 będzie ogłoszona w czerwcu wraz z SONATĄ BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIĄ 9. We wrześniu przyszłego roku zaprosimy do składania wniosków w 14. już edycji sztandarowych konkursów OPUS i PRELUDIUM. Końcówka roku znów będzie dedykowana konkursom SONATINA, UWERTURA i ETIUDA. 15 grudnia 2017 r. po raz trzeci ruszymy też z naborem do konkursu TANGO.

Aktualny harmonogram jest dostępny tutaj.