Informacje dla Ekspertów NCN


Oceny wniosków składanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki dokonują eksperci będący członkami Zespołów Ekspertów (ZE), przy pomocy ekspertów zewnętrznych.

Eksperci NCN w roku 2019 wg kraju afiliacji – mapka

Procedura oceny jest dwustopniowa, zaś każdy etap oceny kończy się ustaleniami dokonywanymi przez członków ZE podczas posiedzeń panelowych. W wyniku prac ekspertów powstają ostateczne listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem dotyczącym oceny wniosków.

 

Posiedzenia Zespołów Ekspertów

Posiedzenia Zespołów Ekspertów NCN odbywają się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16.

Dla ekspertów dojeżdżających na posiedzenia spoza Krakowa NCN zapewnia na czas odbywania się posiedzeń ZE zakwaterowanie w jednym z hoteli. Podczas posiedzeń zapewniona jest również obsługa cateringowa.

Koordynacją rezerwacji hotelowych dla członków Zespołów Ekspertów zajmują się w godzinach od 8.00 do 16.00 p. Aleksandra Rusek, aleksandra.rusek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9106, p. Aleksandra Sienkowiec, aleksandra.sienkowiec@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9119.


Ocena wniosków – dokumenty

Ocena raportów końcowych – dokumenty


Regulamin wykonywania przez Ekspertów czynności zleconych przez Narodowe Centrum Nauki

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje regulamin wykonywania przez Ekspertów czynności zleconych przez Narodowe Centrum Nauki - zarządzenie nr 102/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r.

Integralną część Regulaminu wykonywania przez Ekspertów czynności zleconych przez Narodowego Centrum Nauki stanowią następujące dokumenty:

Instrukcje wypełniania informacji podatkowej i akceptacji Regulaminu:

UWAGA: eksperci, którzy mają już wypełnioną Informację Podatkową proszeni są o zalogowanie się do systemu ZSUN/ OSF w celu zapoznania się z regulaminem wykonywania przez Ekspertów czynności zleconych przez Narodowe Centrum Nauki, jego akceptację oraz uzupełnienia wszystkich dodatkowych, niezbędnych informacji, o które została poszerzona Informacja Podatkowa.

Kontakt ws. związanych z wypełnianiem informacji podatkowej: Edyta Perończyk , tel. 12 341 9198.

Obsługą dokumentacji osobowej oraz wynagrodzeń ekspertów zajmuje się Zespół Wsparcia Ekspertów.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o kontakt mailowy, do odwołania.


Wypłata wynagrodzeń ekspertów

Obsługą dokumentacji osobowej oraz wynagrodzeń ekspertów zajmuje się Zespół Wsparcia Ekspertów (dane kontaktowe).

Uprzejmie prosimy o nieprzysyłanie do Narodowego Centrum Nauki drogą tradycyjną (pocztą) wypełnionych dokumentów (informacja dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych), sporządzonych opinii oraz rachunków za ich wykonanie.

Równocześnie prosimy ekspertów o aktualizację danych osobowych, jeżeli taka jest wymagana, bezpośrednio w systemie OSF i o poinformowaniu o tym fakcie Zespołu Wsparcia Ekspertów.


Zwrot kosztów podróży dla ekspertów krajowych

Warunki zwrotu kosztów podróży dla ekspertów krajowych – zarządzenie nr 43/2021 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 7 lipca 2021 r.

Załączniki do zarządzenia

Dokumentację związaną z rozliczeniem kosztów podróży należy wysłać na adres: travel@ncn.gov.pl lub za pośrednictwem systemu ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum: /ncn/SkrytkaESP

Wsparciem w zakresie:

  • dokumentacji dot. rozliczenia kosztów podróży Ekspertów zajmuje się p. Edyta Perończyk, edyta.peronczyk@ncn.gov.pl, tel. 12 341 91 98;
  • rozliczenia poniesionych kosztów podróży Ekspertów zajmuje się p. Jolanta Pępek, jolanta.pepek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 91 32.

JAK ROZLICZYĆ KOSZTY PODRÓŻY W NARODOWYM CENTRUM NAUKI – EKSPERCI KRAJOWI


Zwrot kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów

Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów – zarządzenie nr 50/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 26 lipca 2019 r.

Załączniki do zarządzenia

Wsparciem w zakresie:

  • dokumentacji dot. rozliczenia kosztów podróży Ekspertów zajmuje się p. Edyta Perończyk, edyta.peronczyk@ncn.gov.pl, tel. 12 341 91 98;
  • rozliczenia poniesionych kosztów podróży Ekspertów zajmuje się p. Jolanta Pępek, jolanta.pepek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 91 32.

Aktualnie oceniane konkursy

Dokumentacja obowiązująca dla aktualnie ocenianych konkursów: