Wyniki konkursu ALPHORN


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ALPHORN, na polsko-szwajcarskie projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 1 lipca 2019 r.

  • ALPHORN
  • Grupa: HSNZ, ST
  • Koordynator: dr Aneta Pazik, dr Anna Wieczorek, dr Anna Wiktor
  • Data ogłoszenia konkursu: 1 lipca 2019 r.
Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listą projektów.
Tytuł projektu (Panel)Kierownik projektuNazwa podmiotuKierownik zagranicznyNazwa podmiotu zagranicznegoPrzyznane środki (PLN)
Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli (ST 2)prof. dr hab. inż. Janusz Andrzej HołystPolitechnika WarszawskaFrank SchweitzerETH Zürich - ETHZ1 503 386
Metaliczne anody w sodowych stałych ogniwach elektrochemicznych (ST 5)prof. dr hab. inż. Zbigniew ŁodzianaInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii NaukArndt Remhof University of Geneva, Laboratory of Crystallography816 600
Interakcje związków bioaktywnych z nośnikami podczas procesu suszenia soków owocowych (NZ 9)dr hab. Anna Olga MichalskaUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWilfried AndlauerHES-SO Valais-Wallis, University of Applied Sciences, Sion1 176 108
Połączenie modeli i danych w celu wzbogaconej oceny stanu technicznego konstrukcji (ST 8)prof. dr hab. inż. Wiesław Mieczysław OstachowiczInstytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii NaukEleni ChatzEidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zurich)904 620
Skalowanie przestrzenne u dzieci i dorosłych: Rola modalności percepcyjnej, doświadczenia wizualnego i stylu poznawczego (HS 6)dr Magdalena Marta SzubielskaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIWenke MöhringUniversität Basel - BS610 348

Lista jest alfabetyczna, wg nazwiska kierownika projektu


Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.

PanelLiczba wniosków
złożonychw ocenie merytorycznejfinansowanych
HS421
NZ1281
ST14123
Suma30225

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.