The results of the ALPHORN call for proposals


List of projects qualified for funding in NCN call:

  • ALPHORN – funding opportunity for Polish-Swiss research projects.

Personal data processing at NCN

  • Call: ALPHORN
  • Panels: HS, NZ, ST
  • Coordinators: dr Aneta Pazik, dr Anna Wieczorek, dr Anna Wiktor
  • Date of call announcement: 1st July, 2019
Project titlePolish Principal InvestigatorPolish Host Institutionswiss Principal Investigatorswiss Host InstitutionGranted funds (PLN)
Świadomość konstytucyjna jako remedium na kryzys dyskursu i deficyt demokracji w Unii EuropejskiejSigned Relations and Structural Balance in Complex Systems: From Data to Modelsprof. dr hab. inż. Janusz Andrzej HołystPolitechnika WarszawskaFrank SchweitzerETH Zürich - ETHZ1 503 386
Zdolności finansowe państw jagiellońskich w XVI wieku na tle prównawczymMetallic anodes for Sodium Solid-State Batteriesprof. dr hab. inż. Zbigniew ŁodzianaInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Arndt Remhof University of Geneva, Laboratory of Crystallography816 600
Interactions between bioactive compounds and carrier agents during drying of fruit juicesdr hab. Anna Olga MichalskaUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWilfried AndlauerHES-SO Valais-Wallis, University of Applied Sciences, Sion1 176 108
Percepcja żubra i pierwotnego lasu w XVIII i XIX wieku: wspólne kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo Polski i LitwyFusion of Models and Data for Enriched Evaluation of Structural Healthprof. dr hab. inż. Wiesław Mieczysław OstachowiczInstytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii NaukEleni ChatzEidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zurich)904 620
Elastyczność relacji pracodawca-pracownik a nierówności na rynku pracySpatial scaling in children and adults: The role of perceptual modality, visual experience, and cognitive styledr Magdalena Marta SzubielskaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIWenke MöhringUniversität Basel - BS610 348