Cztery zespoły badawcze z Polski nagrodzone w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET Call 2018


środa, 20 marca 2019

Z radością informujemy, że cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. W konkursie zostało złożonych 166 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 18,2 mln euro otrzymało 27 projektów.

Lista wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania w konkursie

Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii uczestnictwa Narodowego Centrum Nauki w konkursach sieci M-ERA.NET do finansowania zakwalifikowany został projekt, któremu w całości przewodzić będzie polski zespół badawczy. Koordynatorem projektu będzie prof. Maria Bryszewska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Zwycięskie projekty, które realizowane będą z udziałem zespołów naukowych z Polski:

  1. NanoTENDO: Transfer nanocząstek przez barierę śródbłonkową. Kierownik polskiego zespołu: prof. Maria Bryszewska (koordynator całego projektu międzynarodowego), Uniwersytet Łódzki. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Łotwy i Hiszpanii.
  2. FunKeyCat: Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym. Kierownik polskiego zespołu: dr Sebastian Wachowski, Politechnika Gdańska. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Hiszpanii i Norwegii
  3. NOEL: Innowacyjne nanostrukturalne elektrody dla magazynowania energii; Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Elżbieta Frąckowiak, Politechnika Poznańska. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Hiszpanii i Słowenii.
  4. HOTselflub: Samo-smarujące systemy tribologiczne pracujące w warunkach wysokich temperatur; Kierownik polskiego zespołu: dr Agnieszka Tomala, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii i Estonii.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!