Spotkania dla wnioskodawców


Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) zapraszają na spotkania informacyjne skierowane do wszystkich naukowców zainteresowanych konkursami NCN, w tym również osób rozpoczynających karierę naukową.

W ramach Dni Narodowego Centrum Nauki odbędą się w tym samym czasie cztery spotkania tematyczne, przeznaczone dla przedstawicieli różnych grup dyscyplin oraz spotkanie dla młodych naukowców:

  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

miejsce: aula A, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, budynek A, ul. Bogucicka 3, Katowice       

  • Nauki Ścisłe i Techniczne

miejsce: aula B, Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18B, Gliwice

  • Nauki o Życiu

miejsce: aula im. W. Zahorskiego, Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Medyków 18, Katowice

  • Seminarium pt. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce

miejsce: aula im. K. Popiołka, I p., Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11, Katowice

Spotkanie dla młodych naukowców jest organizowane wspólnie z Radą Młodych Naukowców (RMN).

W każdym spotkaniu wezmą udział koordynatorzy dyscyplin NCN i przedstawiciele Rady NCN, którzy w pierwszej części przedstawią formułę konkursów organizowanych przez NCN. Druga część każdego ze spotkań przeznaczona będzie na pytania zadawane przez uczestników oraz dyskusję. Spotkania mają służyć przedstawieniu szerokiego zakresu możliwości, jakie oferują konkursy NCN polskim badaczom i osobom rozpoczynającym karierę naukową chcącym realizować projekty z zakresu badań podstawowych. Organizatorzy pomogą wyjaśnić wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowywania wniosków oraz przybliżą kryteria oceny wniosków i zasady finansowania przez NCN projektów.

Wstęp na spotkania nie wymaga wcześniejszej rejestracji.