Akty prawne


Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum NaukiDz.U. 2019, poz. 1384 
20.07.2018Ustawa dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz.U. 2018 poz. 1668 
20.07.2018Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz.U. 2018 poz. 1669 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system naukiDz. U. 2010 Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (akt uchylony)Dz.U. 2018 poz. 87 
6.09.2001Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejDz.U. 2016 poz. 1764, z późn. zm. 
9.10.2000Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania AdministracyjnegoDz.U. 2017 poz. 1257, z późn. zm. 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
21.01.2020Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. z 2020 r. poz. 112 
09.09.2015Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum NaukiDz. U. z 2015 r. poz. 1381 
21.01.2014Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
8.08.2011Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 179, poz. 1069 
20.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
7.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCNDz. U. Nr 238, poz. 1585 
30.11.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCNDz. U. 2011 Nr 10, poz. 51 
27.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. Nr 181, poz. 1223 
23.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCNDz. U. Nr 181, poz. 1220 
9.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 171, poz. 1154 

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TytułPobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN 
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN 

Zarządzenia Dyrektora NCN

DataTytułPobierz
07.07.202143/2021 – w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla ekspertów krajowych 
28.04.202128/2021 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 5 
08.04.202124/2021 – w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 5 
30.03.202122/2021 – w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 66/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. 
17.03.202120/2021 – w sprawie określenia szczegółowego trybu oceny merytorycznej wniosków wstępnych (pre-proposal) w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3 
24.02.202115/2021 – w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przedsięwzięć wyłonionych w ramach konkursów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
28.01.20215/2021 – w sprawie imiennego powołania członków Komisji ds. Rzetelności Badań Naukowych 
28.01.20214/2021 – w sprawie powołania Komisji ds. Rzetelności Badań Naukowych 
30.12.2020104/2020 – w sprawie wprowadzenia zasad etycznych Ekspertów NCN 
28.12.2020102/2020 – w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania przez Ekspertów czynności zleconych przez NCN 
17.12.2020100/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu dodatkowej oceny merytorycznej rekomendowanych wniosków w międzynarodowym konkursie CEUS-UNISONO na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, "LAP") 
15.12.202095/2020 – w sprawie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze 
07.12.202094/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach którym przyznano finansowanie w programie "Profesura Gościnna NAWA" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 
07.12.202093/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach, którym przyznano finansowanie w programie "Polskie Powroty 2020 Edycja Covid-19" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 
16.11.202084/2020 – w sprawie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia naruszenia zasad rzetelności naukowej i ubiegania się o fundusze na badania 
15.09.202073/2020 – w sprawie wynagrodzeń ekspertów w konkursie POLS 
15.09.202072/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków z LAP 
13.08.202066/2020 – w sprawie ustalenia wynagrodzeń Ekspertów za prace wykonywane na rzecz Centrum 
12.08.202063/2020 – w sprawie ustalenia szczegółowego trybu oceny wniosków POLS 
01.07.202056/2020 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2020 dotyczącego zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN 
09.06.202046/2020 – w sprawie trybu oceny wniosków w konkursie DAINA 2 
05.06.202044/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków w konkursach krajowych 
31.05.202040/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr 38/2020 dotyczącego ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU 
27.05.202038/2020 – w sprawie ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI 
26.05.202037/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 4 
21.05.202036/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2020 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.03.202015/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2019 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
28.02.202013/2020 – w sprawie wprowadzenia wytycznych dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 
16.12.201984/2019 – Uchylenie Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019 
16.12.201983/2019 – Wprowadzenie procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie Podmiotu 
13.12.201981/2019 – Zasady etyczne Ekspertów NCN 
4.11.201971/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie GRIEG 
16.09.201964/2019 – Regulamin realizacji projektów badawczy, staży i stypendiów 
16.09.201962/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków 
9.09.201961/2019 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen rekomendowanych wniosków krajowych w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) 
30.08.201959/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie IdeaLab 
26.07.201950/2019 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
14.06.201945/2019 – Wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019 
3.06.201943/2019 – Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 3 
3.06.201942/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków 
14.05.201937/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 3 
7.03.201919/2019 – Zmiana szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
9.01.20195/2019 – Imienne powołanie członków Komisji ds. Rzetelności badań naukowych NCN 
4.01.20192/2019 – Powołanie Komisji ds. Rzetelności badań naukowych 
4.01.20194/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze 
12.10.201855/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
20.09.201850/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów NCN w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze 
6.02.20189/2018 – Zmiana w procedurze postępowania w sprawie naruszenia zasad rzetelności naukowej 
16.01.20182/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
16.01.20181/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
13.12.201776/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze 
5.09.201755/2017 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
21.06.201735/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
22.03.201713/2017 – Zmiana nazwy Komisji ds. Integralności Badań Naukowych w Zarządzeniu Dyrektora nr 26/2016 
14.12.201653/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
19.09.201644/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
26.08.201640/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
07.07.201626/2016 – Powołanie Komisji ds. Integralności Badań Naukowych 
15.06.201622/2016 – Wprowadzenie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania 
09.06.201621/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
09.06.201620/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
19.02.20164/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
8.01.20161/2016 – Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201564/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
18.09.201549/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201542/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
25.05.201524/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen 
23.02.201512/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201451/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
12.12.201450/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.12.201341/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR 
16.12.201340/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.09.201332/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.03.201316/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201236/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
29.06.201228/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
16.05.201223/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
12.03.20129/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
30.12.201149/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.10.201128/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.07.201113/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011 
1.06.201111/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

Data posiedzeniaInformacja z posiedzeniaPobierz protokół
10 czerwca 2021Posiedzenie Rady NCN 10 czerwca 2021 r. 
13 maja 2021Posiedzenie Rady NCN 13 maja 2021 r. 
8 kwietnia 2021Posiedzenie Rady NCN 8 kwietnia 2021 r. 
18 marzec 2021Posiedzenie Rady NCN 18 marzec 2021 r. 
11 luty 2021Posiedzenie Rady NCN 11 luty 2021 r. 
14 stycznia 2021Posiedzenie Rady NCN 14 stycznia 2021 r. 
Data posiedzeniaInformacja z posiedzeniaPobierz protokół
21 grudnia 2020Posiedzenie Rady NCN 21 grudnia 2020 r. 
5 listopada 2020Posiedzenie Rady NCN 5 listopad 2020 r. 
15 październik 2020Posiedzenie Rady NCN 15 październik 2020 r. 
10 września 2020Posiedzenie Rady NCN 10 września 2020 r. 
9 lipca 2020Posiedzenie Rady NCN 9 lipca 2020 r. 
4 czerwca 2020Posiedzenie Rady NCN 4 czerwca 2020 r. 
14 maja 2020Posiedzenie Rady NCN 14 maja 2020 r. 
8 kwietnia 2020Posiedzenie Rady NCN 8 kwiecień 2020 r. 
20 luty 2020Posiedzenie Rady NCN 20 luty 2020 r. 
15-17 styczeń 2020Posiedzenie Rady NCN 15-17 styczeń 2020 r. 
Data posiedzeniaInformacja z posiedzeniaPobierz protokół
13-14 grudnia 2017Posiedzenie Rady NCN 14 grudnia 2017 r. 
8-9 listopada 2017Posiedzenie Rady NCN 9 listopada 2017 r. 
11-12 października 2017Posiedzenie Rady NCN 12 października 2017 r. 
13-14 września 2017Posiedzenie Rady NCN 14 września 2017 r. 
5-6 lipca 2017Posiedzenie Rady NCN 6 lipca 2017 r. 
7-8 czerwca 2017Posiedzenie Rady NCN 8 czerwca 2017 r. 
10-11 maja 2017Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2017 r. 
5-6 kwietnia 2017Posiedzenie Rady NCN 6 kwietnia 2017 r. 
8-9 marca 2017Posiedzenie Rady NCN 9 marca 2017 r. 
8-9 lutego 2017Protokół z posiedzenia Rady NCN 
2 lutego 2017Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11-12 stycznia 2017Protokół z posiedzenia Rady NCN 
Data posiedzeniaInformacja z posiedzeniaPobierz protokół
15 grudnia 2016Protokół z posiedzenia Rady NCN 15 grudnia 2016 r.. 
14 grudnia 2016Protokół z posiedzenia Rady NCN 14 grudnia 2016 r. 
7 grudnia 2016Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9-10 listopada 2016Posiedzenie Rady NCN 9-10 listopada 2016 r. 
12-13 października 2016Posiedzenie Rady NCN 12-13 października 2016 r. 
7-8 września 2016Posiedzenie Rady NCN 7-8 września 2016 r. 
6-7 lipca 2016Posiedzenie Rady NCN 6-7 lipca 2016 r.  
8-9 czerwca 2016Posiedzenie Rady NCN 8-9czerwca 2016 r. 
11-12 maja 2016Posiedzenie Rady NCN 11-12 maja 2016 r. 
13-14 kwietnia 2016Posiedzenie Rady NCN 13-14 kwietnia 2016 r.  
2-3 marca 2016Posiedzenie Rady NCN 2-3 marca 2016 r. 
10-11 lutego 2016Posiedzenie Rady NCN 10-11 lutego 2016 r. 
12-14 stycznia 2016Posiedzenie Rady NCN 12-14 stycznia 2016 r. 
Data posiedzeniaInformacja z posiedzeniaPobierz protokół
8 grudnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 listopada 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 października 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 września 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
30 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 maja 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 kwietnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
4 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 lutego 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
15 grudnia 2010Posiedzenie Rady NCN 15 grudnia 2010 r. 

Uchwały Rady NCN

NumerDataTytułPobierz
74/2130.7.2021Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 21, PRELUDIUM 20
73/2128.7.2021W sprawie kosztów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektów dofinansowanych w konkursie ARTIQ – Centra Doskonałości AI organizowanym wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki
72/2128.7.2021W sprawie warunków przeprowadzania i regulaminu przyznawania środków na realizację zadań w konkursie ARTIQ – Centra Doskonałości AI
71/2119.7.2021Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 21, PRELUDIUM 20
70/2119.7.2021Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
69/2115.7.2021W sprawie konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
68/218.7.2021Wybór członków Zespołu Ekspertów
67/218.7.2021Zmiana warunków przeprowadzania konkursu OPUS
66/218.7.2021Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu CHIST-ERA
65/218.7.2021Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu Partnerstwa BiodivERsA+
64/218.7.2021Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 3
63/218.7.2021Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci JPI Urban Europe
62/218.7.2021Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 5
61/218.7.2021Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 3
60/218.7.2021Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 21, PRELUDIUM 20
59/218.7.2021Wybór Członków Zespołu Ekspertów
58/218.7.2021Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN
57/218.7.2021Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN
56/2110.6.2021Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursu POLONEZ
55/2110.6.2021Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
54/2110.6.2021Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy projektów badawczych finansowanych przez NCN w konkursie POLONEZ BIS 1
53/2110.6.2021Zmiana warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS
52/2110.6.2021Zmiana warunków przeprowadzania konkursu SONATA
51/2110.6.2021W sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11
50/2110.6.2021W sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13
47/2110.6.2021Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Zastępcę Dyrektora NCN
45/2110.6.2021Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora NCN
44/2128.5.2021W sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych
43/2113.5.2021Zmiana w składzie Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4
42/2113.5.2021Zmiana podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 5
41/2113.5.2021Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia.
40/2113.5.2021Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
39/2113.5.2021Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 5
38/2113.5.2021W sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS
37/2113.5.2021W sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO
36/2113.5.2021Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych finansowanych w konkursie JPIAMR-ACTION Call 2022
35/2113.5.2021Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych finansowanych w konkursie Solar-Driven Chemistry Call 2021/2022
34/2113.5.2021Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SHENG 2
33/2113.5.2021Koszty w komponentach badawczych finansowanych przez NCN w ramach projektów finansowanych w programach organizowanych przez NAWA
32/2113.5.2021Zasady współpracy NAWA i NCN w zakresie przeprowadzenia piątej edycji konkursu Polskie Powroty
31/2123.4.2021Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
30/2121.4.2021Wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SONATINA 5
29/2119.4.2021Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4
28/2119.4.2021Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SHENG 2
27/2119.4.2021Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
26/218.4.2021Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 5
25/218.4.2021w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 5
24/2108.04.2021W sprawie zmiany warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe
23/218.4.2021W sprawie zmian w zasadach tworzenia i powoływania Zespołów Ekspertów Narodowego Centrum Nauki
22/2118.3.2021Zaopiniowanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy NCBiR a NCN
21/2118.3.2021Wyznaczenie ekspertów do oceny wniosków złożonych do programu NAWA „Preludium Bis 1” organizowanego przez NAWA we współpracy z NCN
20/2118.3.2021Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
19/2118.3.2021Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursu POLONEZ
18/2122.3.2021Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2020
17/2118.3.2021Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok 2020
16/2112.3.2021w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM 20
15/2112.3.2021w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 21
14/215.3.2021W sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM
13/215.3.2021W sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu OPUS
12/215.3.2021W sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych
11/2122.2.2021w sprawie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
10/2112.2.2021Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN
9/2111.2.2021Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
8/2111.2.2021Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
7/2111.2.2021Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities Call 2021
6/211.2.2021Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 20, PRELUDIUM BIS 2, SONATA 16
5/2121.1.2021Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 20, PRELUDIUM BIS 2, SONATA 16
4/2118.01.2021w sprawie wyboru Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
3/2115.1.2021Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
2/2114.1.2021Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2
1/218.1.2021Opinia projektu Polityki Naukowej Państwa