Spotkanie z przedstawicielami władz uczelni, dyrektorami instytutów PAN i dyrektorami instytutów badawczych


Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) zapraszają na spotkanie z władzami uczelni, dyrektorami instytutów PAN i dyrektorami instytutów badawczych, na którym poruszone zostaną problemy z zakresu finansowania projektów badawczych w Polsce.

Reforma systemu nauki z 2010 r. wprowadziła znaczące zmiany w finansowaniu nauki w Polsce. Utworzenie dwóch osobnych agencji finansujących badania naukowe, według podziału na badania podstawowe oraz badania stosowane, to krok ku decentralizacji systemu finansowania nauki. W wyniku reformy środowisku naukowców przekazano kompetencje w zakresie definiowania kierunków rozwoju badań podstawowych, określania priorytetowych dyscyplin naukowych, ogłaszania i organizacji konkursów oraz podejmowania decyzji w sprawie finansowania określonych zadań. Rola i rozwój Narodowego Centrum Nauki wspierającego projekty badawcze są szczególnie ważne w związku z szeroko dyskutowaną w Polsce potrzebą zmniejszenia roli finansowania statutowego na rzecz selektywnego wsparcia projektów.

Celem spotkania zorganizowanego przez NCN i RKRUA jest dyskusja na temat funkcjonowania systemu finansowania nauki w kształcie wprowadzonym reformą z 2010 r., ze szczególnym uwzględnieniem konkursów i procesu oceny wniosków przyjętego przez NCN. Spotkanie ma na celu przyczynić się do wypracowania nowych rozwiązań w konkursach NCN.

 

Spotkanie ma charakter zamknięty i wymaga wcześniejszej rejestracji na podstawie otrzymanego zaproszenia.

Rejestracja: promocja@ncn.gov.pl