Warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych


Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) zapraszają na warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN.

Warsztaty skierowane są do pracowników działów badań naukowych, administracyjnych i księgowych, zajmujących się administracyjną i finansową obsługą projektów badawczych. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowo-roboczy i ma na celu przybliżenie pracownikom administracyjnym jednostek naukowych zasad regulujących formalną obsługę wniosków i projektów finansowanych przez Centrum. Podczas warsztatów poruszone zostaną takie praktyczne zagadnienia, jak przygotowanie wniosków od strony formalnej oraz finansowe rozliczanie realizowanych projektów. Przedstawione zostaną problemy prawne, finansowe i administracyjne związane z obsługą projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN.

Propozycje zagadnień do poruszenia podczas warsztatów można przesyłać drogą mailową do dra Marcina Liany, koordynatora dyscyplin NCN, na adres: marcin.liana@ncn.gov.pl do dnia 29 marca br.

Informujemy, że uczelnia, instytut badawczy, instytut Polskiej Akademii Nauk może zgłosić do udziału w warsztatach tylko jednego pracownika zajmującego się obsługą wniosków składanych do NCN. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie z uczelnią, instytutem badawczym, instytutem PAN udziału pracownika w warsztatach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2013 r. drogą mailową na adres: promocja@ncn.gov.pl.