KODA z 29 września 2017 r.


Wydarzenia

Niedługo poznamy laureatów Nagrody NCN

Już 10 października dowiemy się, kto otrzymał Nagrodę NCN 2017. Co roku jesienią przyznajemy to wyróżnienie trójce naukowców poniżej 40. roku życia, którzy pracują w polskich jednostkach naukowych i mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami z zakresu badań podstawowych. Fundatorami wyróżnień w wysokości 50 tys. zł są w tym roku Grupa Adamed, Grupa Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz PKN Orlen.

Wrześniowe posiedzenie Rady NCN

13 i 14 września członkowie Rady NCN spotkali się w Krakowie. Pierwszego dnia oprócz posiedzeń Komisji Rady odbyło się również zebranie Kapituły Nagrody NCN, podczas którego wyłoniono tegorocznych laureatów wydarzenia. Podczas obrad plenarnych przyjęto informację kwartalną o zakresie wykonywanych zadań i wydatkowanych na nie środków, a także omówiono przebieg konkursów UWERTURA 1, SONATINA 1, ETIUDA 5 oraz MINIATURA 1. Ustalono także warunki przeprowadzania konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14.

NCN na rzecz współpracy naukowej Środkowej Europy

W dniach 6-7 września w Lublanie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji finansujących badania naukowe z pięciu krajów Europy Środkowej: Słowenii, Austrii, Czech, Węgier i Polski. Narodowe Centrum Nauki reprezentował prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Konkursy

348 mln zł do zdobycia w OPUS 14, PRELUDIUM 14 i DAINA 1

Po raz czternasty ogłosiliśmy konkursy OPUS i PRELUDIUM, a po raz pierwszy polsko-litewski konkurs DAINA, który organizujemy we współpracy z agencją Lietuvos mokslo taryba (LMT). Łączny budżet konkursów wynosi 348 mln zł. Wnioski należy składać do 15 grudnia 2017 r. W regulaminie konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14 wprowadzono ważne zmiany, z którymi można zapoznać się na naszej stronie.

BiodivERsA już w październiku

W październiku 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs organizowany przez konsorcjum BiodivERsA we współpracy z Belmont Forum. Jego tematyka to „Scenarios of biodiversity and ecosystem services”, a nabór wniosków potrwa do marca 2018 r.

Nowy konkurs sieci CHIST-ERA

Sieć CHIST-ERA zapowiada nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, którego ogłoszenie planowane jest na październik 2017 r. Termin składania wniosków przewidywany jest na 11 stycznia 2018 r.

Ograniczenia w składaniu wniosków w konkursie MINIATURA 1

W odpowiedzi na zgłaszane wątpliwości informujemy, że w konkursie MINIATURA 1 może zostać rozpatrzony wyłącznie jeden wniosek, w którym dana osoba została wskazana jako osoba realizująca działanie naukowe. Wyjątek obejmuje te sytuacje, w których wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej albo nie został zakwalifikowany do finansowania wyłącznie z powodu negatywnej oceny kosztorysu na etapie oceny merytorycznej.

SONATINA 1: projekt umowy dostępny w OSF

W systemie OSF został udostępniony projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego w ramach konkursu SONATINA 1.

EqUIP – polsko-indyjskie projekty humanistyczne

We współpracy z EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r.

Publikacje

O programie DIOSCURI w PAUzie

7 września 2017 r. ukazał się 392 numer czasopisma PAUza Akademicka. Został on poświęcony podpisaniu umowy o współpracy naukowej między Towarzystwem Maxa Plancka a Narodowym Centrum Nauki w zakresie utworzenia w Polsce sieci Centrów Doskonałości Naukowej DIOSCURI.

Dyrektor NCN o reformie nauki i szkolnictwa wyższego

17 września Grzegorz Jasiński z Radia RMF FM przeprowadził wywiad z prof. Zbigniewem Błockim, dyrektorem NCN, na temat planowanej reformy nauki i szkolnictwa wyższego.